Meng Ti-Chen

Thay Mặt Mê Tình
Bản đẹp

Thay Mặt Mê Tình

Được biết đến sau một cuộc thi sắc đẹp, Từ Nhược Tuyên lấn sân sang con đường ca hát rồi chuyển qua làm người mẫu, tuy nhiên khán giả biết tới cô ...